Allt om Aktiebolag

Allt om att starta och driva aktiebolag

Ett aktiebolag är en företagsform där en eller flera delägare äger aktier i ett bolag. Minsta insatta aktiekapital i ett aktiebolag är 50 000 kronor. Aktierna har ett nominellt värde, som bestäms på bolagsstämman, och vanligtvis brukar dessa ha ett värde på 100 kronor eller 1000 kronor per styck. Dessa aktier delas sedan ut till de personer som är delägare i företaget baserat på deras insatta kapital.

Säkrare med aktiebolag

I ett aktiebolag har inte ägaren eller delägarna något juridiskt ansvar för bolagets ekonomi, under förutsättning att inga oegentligheter förekommit. Detta innebär att det mesta en ägare kan förlora i ett aktiebolag, om detta går omkull, är aktiekapitalet. Därför är ett aktiebolag ett bra alternativ för de som har möjlighet att gå in med kapital då det aldrig uppstår ett personligt betalningsansvar.

Andra fördelar

Ett aktiebolag har ofta även lättare att få krediter eller öppna abonnemang då det är aktiebolaget som bedöms primärt i samband med att en kreditbedömning görs. För andra bolagsformer så är ägarna ofta föremål för kreditprövningen istället och då kan en dålig inkomst eller andra ekonomiska förehavanden som inte är positiva påverka företagets kreditvärdighet.

Lagar och regler

Ett aktiebolag måste följa aktiebolagslagen och är skyldiga att upprätthålla en årsredovisning varje år som lämnas in till Bolagsverket. Ett aktiebolag behöver inte registrera hos bolagsverket vilka som är delägare i ett aktiebolag men är skyldiga att upprätta en aktiebok där alla delägare är registreras och som kan visas upp på förfrågan direkt hos företaget.